REFERENCIA DO PROXECTO – SEGUIDOR SOLAR

Potencia instalada: 38,5 MWp.
Categoría de produto: Seguidor de eixe único horizontal.
Lugar do proxecto: Zhangbei, China.
Prazo de construción: outubro de 2017.

2
3
4

Hora de publicación: 26-09-2021