REFERENCIA DO PROXECTO – SEGUIDOR SOLAR

Central Solar-Pesqueira Hybird
● Potencia instalada: 40MWp
● Categoría de produto: Seguidor de eixe único horizontal
● Categoría de produto: Hubei
● Prazo de construción: marzo de 2017
● Tipo de terreo: Charca
● Distancia de auga: Mínimo 3,0m

9
10
11

Hora de publicación: 08-Oct-2021