REFERENCIA DO PROXECTO – SEGUIDOR SOLAR

1

● Potencia instalada: 120KWp.
● Categoría de produto: rastreador de dobre eixe.
● Lugar do proxecto: Sudáfrica.
● Prazo de construción: xuño de 2018.
● Distancia ao chan: Mínimo 1,5m.


Hora de publicación: 26-09-2021